Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego » Wydział Wychowania Fizycznego » Wychowanie fizyczne » Magisterskie uzupełniajace stacjonarne

61-871 Poznań, Wielkopolskie
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Zobacz na mapie
Tel: Dziekanat studiów stacjonarnych tel. (61) 835-51-21
Dziekanat studiów niestacjonarnych tel. (61) 835-51-25

Fax: (61) 835-51-26
WWW: http://www.awf.poznan.pl
Email: dsz@awf.poznan.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne - Licencjackie stacjonarne Wychowanie fizyczne - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Wychowanie fizyczne - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Wychowanie fizyczne - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Studia na kierunku wychowanie fizyczne są dwustopniowe.
Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata; absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.
Posiada przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, kwalifikacje do prowadzenia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz do pracy w zakresie instruktora wybranej dyscypliny sportu) jak równie? specjalistyczne przygotowanie w zakresie aktualnie prowadzonych specjalności.
Studia drugiego stopnia trwają 2 lata; absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Posiada przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego na wszystkich poziomach edukacji mo?e uzyskać dyplom trenera II klasy2) oraz specjalistyczne przygotowanie w zakresie aktualnie prowadzonych specjalności.