Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego » Wydział Wychowania Fizycznego » Fizjoterapia » Magisterskie uzupełniajace stacjonarne

61-871 Poznań, Wielkopolskie
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Zobacz na mapie
Tel: Dziekanat studiów stacjonarnych tel. (61) 835-51-21
Dziekanat studiów niestacjonarnych tel. (61) 835-51-25

Fax: (61) 835-51-26
WWW: http://www.awf.poznan.pl
Email: dsz@awf.poznan.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Fizjoterapia Fizjoterapia - Licencjackie stacjonarne Fizjoterapia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Fizjoterapia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Fizjoterapia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Studia na kierunku fizjoterapia są dwustopniowe.
Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata; absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.
Studia drugiego stopnia trwają 2 lata; absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra.
Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy w placówkach słu?by zdrowia i ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych oraz po studiach drugiego stopnia w instytucjach administracji państwowej i samorządowej.