Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego » Wydział Turystyki i Rekreacji » Turystyka i rekreacja

61-884 Poznań, Wielkopolskie
ul. Rybaki 19, Zobacz na mapie
Tel: (61) 835-53-15
Fax: (61) 835-50-98
WWW: http://www.awf.poznan.pl
Email: office@awf.poznan.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Turystyka i rekreacja Turystyka i rekreacja - Licencjackie stacjonarne Turystyka i rekreacja - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Turystyka i rekreacja - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Turystyka i rekreacja - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Studia na kierunku turystyka i rekreacja są dwustopniowe.
Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata; absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.
Studia drugiego stopnia trwają 2 lata; absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra.


Absolwenci przygotowywani są do pracy w:


- przedsiębiorstwach turystycznych wszystkich typów – szczególnie w działach obsługi ruchu turystycznego krajowego i zagranicznego,
- w zakładach hotelarskich, domach wczasowych oraz innych obiektach bazy turystyczno – noclegowej na stanowiskach kierowników obiektów czy poszczególnych działów oraz pracowników programowych,
- administracji rządowej i samorządowej oraz turystycznych i rekreacyjnych organizacjach społecznych,
- innych organizacjach i instytucjach zajmujących się upowszechnianiem i organizacją turystyki i rekreacji.