Jesteś w: Home » Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego

61-871 Poznań, Wielkopolskie
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Zobacz na mapie
Tel: (61) 835-50-00
Fax: (61) 835-50-98
WWW: http://www.awf.poznan.pl
Email: office@awf.poznan.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Wydział Wychowania Fizycznego Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Turystyki i Rekreacji Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej
wydział zamiejscowy - Gorzów Wielkopolski
Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego liczy sobie blisko pięćdziesiąt lat. W 2007 roku będzie obchodzić 50 jubileusz działalności wydawniczej.
Od ukazania się czasopisma „Wychowanie Fizyczne” w roku 1920 - stanowiącego podwalinę dla powstania wydawnictwa - do roku 1957, kiedy z inicjatywy ówczesnego rektora prof. dr Michała Ćwirko-Godyckiego powstaje pierwsze zwarte wydawnictwo uczelniane „Kronika Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu” mija wiele lat. Od tego czasu rozwijające się Wydawnictwo ulega przekształceniom. Poszerzając swoją działalność bierze udział w procesie rozwoju środowiska naukowego Uczelni i stanowi stymulator procesu dydaktycznego w środowisku młodzieży akademickiej. Dalszy dynamiczny rozwój Wydawnictwa sprawia, że w następnych latach pojawiają się roczniki naukowe , monografie, podręczniki, skrypty i inne publikacje.
Dziś jest to w sumie około tysiąca tytułów publikowanych nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Rocznie ukazuję się około 30 nowych tytułów. Składają się na nie podręczniki i skrypty akademickie, monografie, prace habilitacyjne, materiały konferencyjne i periodyki, takie jak: „Roczniki Naukowe”, „Kronika”, „Studies in Physical Culture and Tourism”, który jest czasopismem naukowym wydawanym w języku angielskim, indeksowanym przez Sport Discus i Ulrich International Periodical Directory, oraz półrocznik „Human Movement”, którego jesteśmy współwydawcą.
Główna tematyka prac dotyczy szeroko pojętej kultury fizycznej, obejmującej również problemy związane ze sportem, rehabilitacją i promocją zdrowia oraz turystyka i rekreacją.
Wydawnictwa Akademii prezentowane są na targach książki naukowej co najmniej dwa razy w roku, a ponadto na wystawach krajowych i zagranicznych. Na mapie wydawnictw naukowych stanowi prężny ośrodek promujący książkę, naukę z zakresu kultury fizycznej.