Jesteś w: Home » Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego

61-871 Poznań, Wielkopolskie
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Zobacz na mapie
Tel: (61) 835-50-00
Fax: (61) 835-50-98
WWW: http://www.awf.poznan.pl
Email: office@awf.poznan.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Wydział Wychowania Fizycznego Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Turystyki i Rekreacji Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej
wydział zamiejscowy - Gorzów Wielkopolski
Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Rektor
 • Rektorat
 • Dział Promocji
 • Sekcja Organizacyjno-Prawna
 • Dział Spraw Pracowniczych
 • Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
 • Audytor Wewnętrzny
 • Pełnomocnik Rektora ds. Sportu Akademickiego
 • Sekcja Zamówień Publicznych
 • Rzecznik Uczelni
 • Stanowisko ds. kontroli
 • Dział Wydawnictw
Prorektor ds. Nauki
 • Biblioteka Główna
 • SekcjaNauki
 • Sekcja Obliczeniowa
 • Archiwum
 • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
Prorektor ds. Studiów
 • Dział Nauczania i Spraw Studenckich
 • Dział Informatyczny
 • Dom Studencki
 • Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
 • Biuro Karier
 • Zespół Tańca Ludowego "Poznań"
 • Biuro Współpracy z Zagranicą
Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego
 • Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego
Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji
 • Dziekanat Wydziału Turystyki i Rekreacji
Kanclerz
 • Sekretariat
 • Dział Administracyjno-Gospodarczy
 • Kancelaria
 • Dział Inwentaryzacji i Zakupu Aparatury
 • Stanowisko ds.bhp
 • Stanowisko ds. p. poż
 • Stanowisko ds. obronnych
 • Pływalnia przy ul. Droga Dębińska 10c
 • Sekcja ds. Rozwoju i Funduszy Strukturalnych


Zastępca Kanclerza

Dział Techniczny

 • Sekcja Zaopatrzenia i Transportu
 • Sekcja Remontowo-Eksploatacyjna
 • Sekcja Inwestycji i Rozwoju

Ośrodek Dydaktyczno-Szkoleniowy w Chycinie

Kwestor
 • Sekcja Księgowości i Kosztów
 • Sekcja Likwidatury i Operacji Finansowych