Jesteś w: Home » Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego

61-871 Poznań, Wielkopolskie
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Zobacz na mapie
Tel: (61) 835-50-00
Fax: (61) 835-50-98
WWW: http://www.awf.poznan.pl
Email: office@awf.poznan.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Wydział Wychowania Fizycznego Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Turystyki i Rekreacji Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej
wydział zamiejscowy - Gorzów Wielkopolski
Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Jego Magnificencja Rektor AWF prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński

 

rektormZ wykształcenia lekarz, z zawodu wykładowca medycyny sportowej, z zamiłowania ogrodnik i pasjonat muzyki klasycznej. Doskonały znawca dopingu w sporcie. Po raz trzeci pełniący funkcję rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Pracował w Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej. Z AWF związany od 1984 roku, gdzie kolejno był kierownikiem Zakładu Medycyny Sportowej, potem Katedry Medycyny Sportowej oraz prorektorem do spraw studenckich.

Pełnił wiele funkcji, między innymi był lekarzem reprezentacji olimpijskiej i narodowej hokeja na trawie, prezesem Polskiego Związku Hokeja na Trawie, prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, senatorem RP, obserwatorem wyborów parlamentarnych z ramienia Rady Europy w Kosowie, Armenii i Azerbejdżanie. Od 2008 roku pełni funkcję doradcy ministra sportu, a także konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny sportowej.

Jego pasją jest jogging, pływanie, muzyka chóralna (śpiewał w chórze Poznańskie Słowiki) oraz uprawianie ogrodu.

 

Prorektor d/s Nauki, prof. dr hab. Stanisław Kowalik

Psycholog i socjolog, którego główną specjalnością badawczą jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych.

Studia z psychologii i socjologii ukończył na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza. Tam też zdobył kolejne stopnie naukowe doktora i profesora nauk humanistycznych. Kierownik (od 1996 roku) Katedry Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych AWF. Wieloletni członek Komitetu Nauk Psychologicznych PAN, Komitetu Rehabilitacji i Integracji Społecznej PAN, ekspert Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Kieruje Wielkopolską Radą Programową ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Członek redakcji lub rad naukowych wydawnictw: „Przeglądu Psychologicznego", „Czasopisma Psychologicznego", „Polskiego Forum Psychologicznego", „Gymnica, Human Movement".

Współdziała z licznymi organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem publicznym, domami opieki społecznej, przez wiele lat członek Krajowej Rady ds. Przeszczepów Narządów. W swojej karierze współdziałał także z Szefostwem Bezpieczeństwa Lotów MON.

Jest specjalistą w dziedzinie psychologii rehabilitacji, psychologii społecznej i makropsychologii społecznej.Jego pasją jest kultura i historia Indii.

 

Prorektor d/s Studiów, dr hab.prof. AWF Dariusz Wieliński

Pochodzi ze Środy Wielkopolskiej, gdzie ukończył szkołę podstawową i średnią (LO). Jest absolwentem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu gdzie studiował na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi – biologię ogólną, ze specjalnością antropologia. W 1988 r. - zaraz po studiach podjął pracę w AWF w Poznaniu w Zakładzie Antropologii Sportu (dziś Katedra Antropologii i Biometrii). W latach 1989-1990 odbył służbę wojskową w Wyższej Szkole Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. W AWF w Poznaniu zdobył stopnie naukowe doktora (1993) i doktora habilitowanego (2002) w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej ze specjalnością antropologii sportu. Opublikował 96 prac naukowych z zakresu antropologii sportu, auksologii, biologii medycznej, fizjologii wysiłku fizycznego. Jest także specjalistą w dziedzinie biometrii i informatyki. Ma na swoim koncie dwóch wypromowanych doktorów. Był recenzentem wielu prac naukowych w tym także zagranicznych. Prowadzi zajęcia ze statystyki, antropologii, antropologii kulturowej, biologicznych podstaw rekreacji, chronobiologii w sporcie.

Członek PAN, Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Polskiego Związku Jeździeckiego, Polskiego Związku Hodowców Koni.

Jak przystało na pracownika AWF uprawia sport a jest nim jeździectwo. Do roku 2003 startował w zawodach okręgowych w skokach przez przeszkody. Do dziś aktywnie jeździ rekreacyjnie. Prowadzi treningi. Jego hobby do dziś pozostaje hodowla koni - prowadzi małe gospodarstwo rolno-hodowlane. Pasjonuje się elektrotechniką, obróbką metali, ciesielstwem, budownictwem. Jest zapalonym motocyklistą.

 

Dziekan Wydziału WF, dr hab. prof. AWF Jacek Lewandowski

Pochodzi z Radomia, gdzie ukończył liceum a także szkołę muzyczną w klasie fortepianu. Potem trafił do Poznania. Tu studiował rehabilitację ruchową na Wydziale Wychowania Fizycznego na Akademii Wychowania Fizycznego.

Po zakończonych studiach na AWF awansował, uzyskując stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. Wiodącym nurtem jego zainteresowań badawczych są zagadnienia z dziedzin spondylologii i spondylometrii. Jest twórcą norm krzywizn fizjologicznych i ruchomości odcinkowej kręgosłupa dla poszczególnych grup wiekowych populacji polskiej oraz projektu badawczego prowadzonego w tej dziedzinie w ramach grantu z Politechniką Poznańską.

Bierze udział w działalności wielu towarzystw naukowych, między innymi: Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, European Anthropological Association, Anatomische Gesellschaft in Deutschland.

Na co dzień prowadzi zajęcia z przedmiotu anatomia człowieka oraz metod obrazowania narządu ruchu.

Jego pasją jest żeglarstwo, głównie norweskie fiordy, podróże, muzyka poważna i operowa oraz filatelistyka.

 

Dziekan Wydziału TiR, dr hab. prof. AWF Krzysztof Kasprzak

Ekspert w dziedzinie turystyki i ekologii. Rzeczoznawca w zakresie ochrony środowiska, autor wielu ekspertyz, raportów, prognoz w dziedzinie ekologii, zoologii, ochrony wód i powierzchni ziemi. Z pasją oddaje się zgłębianiu historii Wielkopolski, o której pisze książki i przewodniki, czyta Stendhala, a w wolnych chwilach słucha muzyki poważnej.

Ukończył biologię na Uniwersytecie im.A.Mickiewicza w Poznaniu. Na tej uczelni zdobył kolejne stopnie naukowe - doktora i doktora habilitowanego nauk przyrodniczych. Pracował w Polskiej Akademii Nauk, następnie w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w Wydziale Ochrony Środowiska, był Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody. Na AWF od 1993 roku, gdzie kieruje Katedrą Geografii Turyzmu.

Członek wielu redakcji naukowych, organizacji i stowarzyszeń, między innymi: Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Stowarzyszenia Ekonomistów Ochrony Środowiska. Zasiadał w Radzie Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego. Jest członkiem Rady Naukowej Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka" i przewodniczącym Rady Programowej Wydawnictw Komunalnych ABRYS. Jego hobby to psy i akwarystyka.

 

Dziekan ZWKF w Gorzowie Wlkp., dr hab., prof. AWF Tomasz Jurek

Pochodzi z Gorzowa Wlkp., gdzie ukończył liceum o profilu sportowym. Jako uczeń i student aktywnie uprawiał lekkoatletykę (biegi płotkarskie i średnie). W latach 1983-85 zajmował się triathlonem, należąc do prekursorów tej dyscypliny w Polsce.

Studiował w gorzowskiej placówce AWF, gdzie przeszedł wszystkie etapy drogi zawodowej. Od 1991 roku pozostaje kierownikiem Zakładu Lekkoatletyki. Pełnił funkcję prodziekana do spraw studenckich oraz prodziekana do spraw nauki w gorzowskiej filii. W 2003 roku został wybrany dziekanem nowotworzonego Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej, którym pozostaje do dziś. Był inicjatorem pozyskania środków na różne inwestycje dla gorzowskiej placówki oraz budowę nowoczesnej przystani sportów wodnych na rzece Warcie.

Jest wiceprezydentem Europejskiego Komitetu Historii Sportu - CESH, członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Historyków Wychowania Fizycznego i Sportu - ISHPES oraz przewodniczącym Sekcji Historii Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej.

Preferuje aktywny wypoczynek i pięć razy w tygodniu uprawia marszobiegi na dystansie około 10 kilometrów.